Nieuws

NVWA publiceert handboek Nieuwe voedingsmiddelen

food insecten pixabay

 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een handboek Nieuwe voedingsmiddelen samengesteld en gepubliceerd. Het handboek is vooral bedoeld voor het bedrijfsleven als hulpmiddel om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die zij hierbij hebben. In het handboek wordt onder andere aandacht besteed aan wat een nieuw voedingsmiddel is, de Europese en Nederlandse regelgeving op het gebied van nieuwe voedingsmiddelen, de toelatingsprocedure voor nieuwe voedingsmiddelen en het interventiebeleid van de NVWA. Ook komen enkele specifieke nieuwe voedingsmiddelen aan bod zoals insecten, kweekvlees en levensmiddelen die bestaan uit technisch vervaardigd nanomateriaal. Het handboek is te raadplegen via de site van de NVWA.

 

Nieuwe voedingsmiddelen

Nieuwe voedingsmiddelen zijn nieuwe levensmiddelen, nieuwe ingrediënten of levensmiddelen met een nieuw ingrediënt die binnen de Europese Unie vóór 15 mei 1997 niet voor menselijke voeding werden gebruikt. Ze worden ook wel aangeduid met de Engelse term ‘novel foods’. Voorbeelden van nieuwe voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen van nieuwe voedingsbronnen (bijvoorbeeld olie van docosahexaeenzuur (DHA) gewonnen uit micro-algen), voedingsmiddelen geïsoleerd uit of geproduceerd uit planten of delen van planten (bijvoorbeeld sap uit cacaopulp) of (delen van) dieren (bijvoorbeeld insecten), en voedingsmiddelen die afkomstig zijn van de primaire productie (bijvoorbeeld teelt) en een geschiedenis van veilig gebruik als levensmiddel in een derde land hebben (bijvoorbeeld poeder van de Maqui-bes).

Nieuwe voedingsmiddelen mogen alleen worden verkocht als ze zijn toegelaten in de EU en voldoen aan de Europese basisvoorschriften voor het in de handel brengen van nieuwe voedingsmiddelen in Verordening en de daarop gebaseerde EU-regelgeving. Ze moeten zijn opgenomen in de zogenoemde Unielijst van nieuwe en voldoen aan de voorwaarden en specificaties in deze Unielijst.

De NVWA handhaaft in Nederland de Europese regelgeving voor nieuwe voedingsmiddelen.

Klik hier voor het handboek Nieuwe voedingsmiddelen
nvwa.nl

Bron: NVWA