Nieuws

Een Manufacturing Execution System, Easy as pie?

MES systeemEen Manufacturing Execution System (MES) is een informatiesysteem voor het inplannen, monitoren en aansturen van productieprocessen met een continu karakter. Het is de verticale, digitale verbinding tussen kantoor en productievloer. Waar nu bijvoorbeeld handmatig orders worden ingevoerd, gepland en uitgevoerd, neemt MES dit grotendeels digitaal over.

Hellebrekers Industriële Automatisering heeft een eigen MES-oplossing ontwikkeld onder de naam Visual Link Software (VLS | MES). Dit is een modulair opgebouwd systeem, dat uit acht hoofdonderdelen bestaat: Planning, Definitie, Resources, Vrijgave, Uitvoering, Data verzameling, Track & Trace en Analyse. Een complete invoering van alle acht onderdelen is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Dit hangt af van uw wensen, in hoeverre u al gebruik maakt van andere, goed functionerende digitaliseringsoplossingen en -uiteraard- budget. Zo kunt u bijvoorbeeld starten met het digitaliseren van de planning of uw voorraadbeheer. Ook is een gedigitaliseerde kwaliteitsregistratie mogelijk, zonder afname van andere functionaliteiten.

Belangrijkste voordelen van het digitaliseren van uw productieproces zijn:

Verhoging van de flexibiliteit op de productievloer: VLS | MES stelt u in staat sneller productwijzigingen door te voeren;
Minder administratie op de werkvloer;
Vanuit één definitie ontstaat een constantere kwaliteit; ieder product wordt iedere productierun op exact dezelfde manier geproduceerd;
Versnelde klachtafhandeling: in de praktijk kan dit per klacht uren aan uitzoekwerk schelen;
Minder (menselijke) fouten door eenduidige informatie;
Real time koppeling met het machinepark: hierdoor heeft u een actueel inzicht in de productievoortgang en daarmee de planning.
Ter verduidelijking van VLS | MES is de whitepaper “Manufacturing Execution System, Easy as pie?” geschreven. Hierin staat het fictieve bedrijf Pie-2-Go centraal, dat een MES geïmplementeerd heeft. Per onderdeel van MES wordt aangegeven op welke manier Pie-2-Go voordeel heeft van het digitaliseren van de productieprocessen.

Download hier de whitepaper en krijg op hoofdlijnen inzicht wat MES is.

Bron: Hellebrekers

Consumentenbond: 'Consument gelooft etiket niet'

Consumentenbond etiket

Bijna iedereen is ermee bezig: gezonder leven. Of het nu gaat om gezonder eten (66%), afvallen (45%) of fitter worden (73%). Vrijwel alle Nederlanders (91%) hebben interesse in één of meerdere van deze thema’s, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Het volhouden van een gezonder eetpatroon blijft een uitdaging. Het (ongezonde) aanbod en onduidelijkheid in de supermarkt spelen hierbij een grote rol. Ruim de helft (56%) vindt dat het aanbod in de supermarkt gezonder moet. En nog eens 69% vindt dat etiketten duidelijker moeten aangeven of het product nu wel of niet gezond is.

Wirwar aan claims

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: "Wij zijn continu bezig om onduidelijkheden, vooral door misleidende etiketten, aan de kaak te stellen. Bij supermarkten, levensmiddelenfabrikanten en de overheid. De wirwar aan claims maakt het consumenten niet makkelijker: 46% zegt niet alles te geloven wat er op etiketten staat."

Minder reclame

Consumenten zien niet alleen etiketten als belemmering om gezonder te gaan eten. 61% vindt dat er minder reclame moet zijn voor ongezonde voeding. Ook het aanbod in de supermarkt moet volgens 56% van de respondenten echt gezonder. Zo zitten er nog steeds te veel suikers en zout in veel producten.

Het ongezonde aanbod speelt consumenten die graag gezonder willen eten parten. Zo’n 60% geeft aan hierin belemmerd te worden door ongezonde verleidingen. Voor consumenten die willen afvallen ligt dit percentage nog hoger, namelijk op 67%.

Gezond eten duur imago

58% meent dat gezond eten duurder is dan de ongezonde keuze. Niet zo vreemd dus dat 3 op de 10 consumenten zich daardoor belemmerd voelt bij een gezonder eetpatroon en afvallen.                                                                                         "Uit ons onderzoek blijkt dat we nog een wereld te winnen hebben. Supermarkten moeten het consumenten makkelijker maken om een gezonde keuze te maken", aldus Sandra Molenaar.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Consumentenbond in december 2020 onder 1052 Nederlanders. Bekijk de factsheet (pdf) met de belangrijkste onderzoeksresultaten.

Consumentenbond helpt bij het maken van een gezonde keuze
Om consumenten een zetje in de juiste richting te geven, start de Consumentenbond in januari 2021 met de campagne ‘Gezonde Keuze’. Tien weken lang krijgt de consument informatie over voeding, fitheid, balans en rust. Een 10-delige e-mailreeks en online events maken het een stukje makkelijker om gezonde keuzes te maken.  

Bron: Consumentenbond;  consumentenbond.nl

NVWA-jaarplan 2021: flexibiliteit en toezicht verbeteren

Er wordt in het jaar 2021 veel gevraagd van het verandervermogen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en haar medewerkers. Dat concludeert inspecteur-generaal Maarten Ruys in zijn voorwoord van het Jaarplan 2021 van de NVWA. De coronacrisis en de Brexit brengen nog veel onzekerheid met zich mee. Ook de invoering van Europese verordeningen op het gebied van planten en dieren zal in 2021 veel impact hebben op het werk van de NVWA.

De NVWA heeft in de aanloop naar de Brexit circa 100 dierenartsen aangenomen. Vanwege een tekort aan dierenartsen in Nederland en in andere Europese landen is het echter moeilijk om meer dierenartsen aan te trekken en te behouden voor keuringswerkzaamheden. Ook voor andere specialistische taken is het soms moeilijk vacatures snel en goed ingevuld te krijgen. De NVWA onderzoekt daarom of het mogelijk is om meer taken uit te laten voeren door goed gekwalificeerde medewerkers die geen dierenarts zijn. Ook gaat de NVWA zich nog meer inspannen om dierenartsen en ander benodigd personeel te werven, op te leiden en aan zich te binden.

De NVWA zal in 2021 verder gaan met de verbeteringen die voortvloeien uit de zogenoemde herbezinning die in 2020 is afgerond. De NVWA werkt de komende tijd aan de hand van een aantal vastgestelde thema's (zoals professionalisering van het werk en het vakmanschap en verbetering van de informatievoorziening en de ICT) aan een toekomstbestendige organisatie. Een belangrijke randvoorwaarde voor de verbeteringen is een betere balans tussen maatschappelijke verwachtingen en beschikbare middelen voor de NVWA. Het is  daarbij belangrijk dat de NVWA ook helder is over de beoogde prestaties van het toezicht en over de grenzen die aan de inzet van het toezicht verbonden zijn.

Verdeling capaciteit

Net als andere jaren besteedt de NVWA in 2021 het grootste deel van de beschikbare capaciteit (50%) aan het bewaken van de voedselveiligheid. Het gaat hier niet alleen om toezicht op levensmiddelen die aan consumenten worden verkocht, maar ook om op bijvoorbeeld antibioticagebruik, diervoeders, het slachtproces en dierlijke bijproducten. Andere publieke belangen zijn productveiligheid (6% capaciteit), diergezondheid (8%), natuur en milieu (10%), tabaksontmoediging (2%), plantgezondheid (11%), dierenwelzijn (9%) en controle op subsidieregelingen (4%).

nvwa.nl

Bron: NVWA

Prettige kerstdagen en een voorspoedig en hoopvol 2021

kerstkaart 2021 goud kerstbal takken glitter foto

 Het bestuur van de Stichting PAVO wenst u en uw dierbaren prettige feestdagen en een goed,gezond en hoopvol 2021. Zowel zakelijk als privé.

Wij hopen u in het komende jaar op de verschillende bijeenkomsten te kunnen ontmoeten.

Het bestuur van de Stichting PAVO

Interpack 2021 geannuleerd

Interpack 2021

In overleg met haar partners in de verenigingen en de industrie, en met het adviesorgaan van de beurs, heeft de Messe Düsseldorf besloten om interpack 2021, die gepland staat voor de periode van 25 februari tot 3 maart, te annuleren vanwege de beperkingen in verband met de Covid-19-pandemie.

Onzekerheid bij bedrijven door hoge infectiecijfers bleek te groot

"We hebben er alles aan gedaan om recht te doen aan het enorme belang van interpack voor de verwerkings- en verpakkingsindustrie, zelfs tijdens deze pandemie - vooral omdat we aanmoediging hebben gekregen van de industrie ter ondersteuning van een face-to-face-evenement en een hygiëneconcept hebben dat in de praktijk is beproefd om alle betrokkenen te beschermen. Uiteindelijk heeft de feedback van onze exposanten echter aangetoond dat de onzekerheid te groot is en dat we dus niet in staat zijn om een interpack-evenement te organiseren dat voldoet aan de normen van een toonaangevende internationale vakbeurs", legt Wolfram N. Diener, CEO van de Messe Düsseldorf, uit. "Op 25 november hebben de Bondsregering en de Duitse deelstaten besloten om in Duitsland strengere maatregelen te nemen en deze mogelijk zelfs tot in het nieuwe jaar uit te breiden. Dit geeft helaas geen reden tot hoop dat de situatie in de loop van de komende maanden aanzienlijk zal verbeteren. Dit zal gevolgen hebben voor alle gebeurtenissen in de Messe Düsseldorf in het eerste kwartaal. We richten ons nu op de volgende editie van interpack, die volgens plan in mei 2023 zal plaatsvinden en die we zullen aanvullen met uitgebreide online aanbiedingen", legt Diener verder uit.

Lees verder op www.interpack.com

Bron: ©Interpack