Nieuws

Subsidie­re­ge­ling voor verduur­za­ming mkb aangepast

Illustratie duurzaam ondernemenDe Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) is aangepast en mkb-ondernemers kunnen tot 30 september 2023 weer subsidie aanvragen om hun bedrijf te verduurzamen. De regeling van vorig jaar is verbeterd om de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning te verhogen. 

Met de subsidie kunnen mkb-ondernemers besparen op energiekosten door verduurzamingsadvies en ondersteuning te krijgen. De regeling was tijdelijk gesloten na signalen van mkb-ondernemers over oneigenlijk gebruik door enkele partijen. De regeling is nu aangepast en weer open voor aanvragen.

Aanpassingen

Er zijn enkele aanpassingen gemaakt, waaronder dat de energieadviseur die de mkb-ondernemer helpt, tenminste 2 jaar ervaring moet hebben in het adviseren van mkb-ondernemers over energiebesparing en verduurzaming. Daarnaast is de jaarafrekening van de energieleverancier nu een verplichte bijlage bij de aanvraag en zijn de eisen aan het advies aangescherpt. De ondernemer verklaart nu schriftelijk op de hoogte te zijn van de subsidievoorwaarden.

Advies en ondersteuning

Met de SVM kunnen mkb-ondernemers een vergoeding krijgen voor de inhuur van een energieadviseur voor een energieadvies op maat én voor hulp bij het uitvoeren van het advies. Het beschikbare budget is € 14,4 miljoen. De investeringen in de verduurzamingsmaatregelen zelf vallen niet onder de SVM. Hiervoor zijn andere subsidies mogelijk interessant, zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en Energie-investeringsaftrek (EIA).

Duurzaam-ondernemen.nl

Bron: Duurzaam Ondernemen