Nieuws

9 miljoen euro voor groene transitie foodsector

Foto bij BAkery Sweet fonds

Het Nationaal Groeifonds investeert 9 miljoen euro in een consortium van drie sectoren in het Noorden, die gezamenlijk de uitdagingen van de groene transitie willen aangaan. Het geld uit de "Subsidie Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs" wordt ingezet door het Centre of Expertise Water Technology (CEW), het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water), Green PAC, Bakery Sweets Center (BSC) en Wendbaar Vakmanschap in Lerende Organisaties (WVLO).

De sectoren watertechnologie, chemie en food staan voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, milieuverontreiniging en energietransitie. Opschaling is nodig om het groeiende personeelstekort aan te pakken en innovaties te bevorderen. Gerichte investeringen stellen het consortium in staat om meer scholieren, werkenden en werkzoekenden op te leiden voor deze sectoren.

Het consortium, bestaande uit publieke en private partners, versterkt de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS'en) dragen bij aan de opleiding van jongeren, zorgen voor de inzetbaarheid van medewerkers en ondersteunen mkb'ers bij innovatie. Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) benadrukt het belang van dwarsverbanden tussen de sectoren, met aandacht voor grondstoffen, energie en circulariteit.

Regionale partners, waaronder overheden, bedrijfsleven en onderwijs, zijn essentieel voor een succesvol opschalingstraject. De drie noordelijke provincies hebben een belangrijke rol gespeeld bij het formuleren van het thema van de subsidieaanvraag en zullen nauw betrokken blijven bij de uitvoering.

De subsidie draagt bij aan de opschaling van het retourbroodproject van Bakery Sweets Center, waarbij versuikerde broodpasta uit retourbrood in nieuwe producten wordt verwerkt.

Bakerysweetcenter.nl