Nieuws

26 foodbedrijven uit Gelderland bundelen krachten

foto foodvalley Gelderland

26 voedselmaakbedrijven uit Gelderland hebben hun krachten verder gebundeld in het nieuwe samenwerkingsverband Food Production Cluster. Tijdens een bijeenkomst op 13 mei 2024, in aanwezigheid van demissionair minister Micky Adriaansens van Economie en Klimaat (EZK), werd dit initiatief officieel aangekondigd. De samenwerking richt zich op grote thema’s zoals innovatie en circulair werken.

De initiatiefnemers van het cluster zijn bedrijven die ook deel uitmaken van de Food Academy Nijkerk (FAN), een samenwerking met Aeres voor regionaal praktisch onderwijs in de foodsector. De voedselmaakindustrie is sterk vertegenwoordigd in de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk. Samen met de lokale overheid zetten zij zich in voor een duurzame toekomst in deze regio. Martine Onderdijk, voorzitter van het Food Production Cluster, benadrukt de voordelen: “Door samen te werken, kunnen we efficiënter omgaan met thema’s zoals circulair werken, energiedelen en het opleiden van personeel. Dit levert voordelen op voor bedrijven, werknemers, consumenten en gemeenten.”

Kennis als basis voor innovatie

Mariëlle Broekman, wethouder economie van de gemeente Nijkerk, juicht de samenwerking toe. Volgens haar vormen de voedselmaakbedrijven de basis voor een gezonde economie in Nijkerk en daarbuiten. Ze benadrukt het belang van de voedselmaakindustrie voor werkgelegenheid en maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en betaalbaar gezond voedsel. “De bedrijven barsten van de kennis die ze kunnen inzetten voor nieuwe, innovatieve en duurzame ontwikkelingen,” aldus Broekman.

Minister Adriaansens bezoekt Nijkerk

Tijdens de bijeenkomst ging minister Micky Adriaansens in gesprek met de voedselmaakbedrijven, opleidingsinstituut Aeres, de provincie Gelderland en de betrokken gemeenten. De gesprekken richtten zich op kansen en uitdagingen binnen de voedselmaakindustrie, met nadruk op concurrentievermogen en ketensamenwerking. Na afloop kreeg de minister, samen met gedeputeerde Witjes en wethouder Broekman, een rondleiding bij 2Sisters Storteboom, waar de bijeenkomst plaatsvond.

Regiofoodvalley.nl

Foto: Aalt Guiliker

Bron: Regio Foodvalley