Archief

Food defense trending topic

Met het aanscherpen van de eisen in de nieuwe IFS en BRC staat het thema ‘food defense ‘ – het bezweren van opzettelijke besmettingen van de voedselketen - volop in de belangstelling via voorlichtingsdagen en trainingen. PAVO trapt aanstaande vrijdag af met de thema-bijeenkomst ‘Food Defense’.

De eerste resultaten van certificatie-audits laten volgens Précon zien dat de onderbouwing van de Food Defense-procedure een tekortkoming oplevert. Food Defense heeft duidelijk meer om het lijf dan het invullen van een checklist. Bedrijven moeten in staat zijn daderprofielen te maken, zodat ze een risicoanalyse kunnen maken om vervolgens een eigen Food Defense-plan te schrijven. Zo kan de industrie aan certificerende instanties hard maken dat ze zich zo veel mogelijk beveiligen tegen opzettelijke besmetting van voedsel. Trainingen, zowel betaalde als kostenloze voorlichtingsdagen, staan de komende maand gepland om bedrijven hierop voor te bereiden. Ze richten zich op kwaliteitsmedewerkers en – managers en leidinggevenden in de foodsector. Zowel Précon als BK hebben eind februari en begin maart trainingen in hun kalender staan over food defense. Zaken die hierbij aan de orde komen zijn: de eisen aan food defense, gevarenanalyse en bedreigingen, terreinafscheiding. toegang tot gebouwen en ruimten en regels voor personeel en bezoekers. Met praktijkopdrachten krijgen deelnemers de materie in de vingers, want food defense moet geen papieren tijger worden.